23 augustus 2016

Privacy

Feeddex voert onderzoek uit in opdracht van haar klanten en verzamelt zelf geen persoonsgegevens met uitzondering van haar nieuwsbrief waar personen zich voor aanmelden.

Wat doen we met klantfeedback?
Feeddex neemt tal van operationele, organisatorische en technische maatregelen om de privacy van respondenten te beschermen. Wij ontvangen van onze opdrachtgevers niet meer gegevens dan noodzakelijk om het onderzoek uit te voeren. Wij verwerken antwoorden automatisch, waarna wij gegeven scores presenteren in onze applicatie voor onze opdrachtgever.

Onze werknemers
Onze werknemers overleggen bij indiensttreding een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Informatiebeveiliging
Wij nemen tal van technische maatregelen om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Onze hostingpartner en haar datacenters zijn ISO 27001 gecertificeerd en voldoen daarmee aan de internationaal erkende veiligheidsnorm voor informatie beveiliging. De gegevensverwerking vindt plaats binnen de Europese Unie.

Geven wij een 100% garantie? Nee, dat is immers onmogelijk maar wij hebben de afgelopen 15 jaar meer dan 10 miljoen respondenten benaderd en doen al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is om de privacy te beschermen.