27 januari 2017

Eenmalige en doorlopende tekstanalyse

Wilt u een vrijblijvend advies gesprek met ons aanvragen?

De Tekst-analyse software van Feeddex kan worden afgenomen als eenmalige tekstanalyse van historische open teksten en als doorlopende tekst analyse voor continu beschikbaar komende open teksten.

eenmalige tekstanalyse

De historische tekstanalyse heeft een projectmatige aanpak en heeft als voordeel dat je een grote hoeveelheid beschikbare open teksten in een keer kunt analyseren en dat je geen abonnement hoeft af te sluiten. Met een iteratie van topics naar categorieën wordt de analyse scherper. Het nadeel is dat je moeilijker actie-reactie verandering over tijd kunt analyseren als gevolg van bijsturing en dat de continue verfijning van het lexicon ontbreekt.

Denk hier bijvoorbeeld aan een klanttevredenheidsonderzoek, bestaande uit twee vragen: de aanbevelingsvraag (Net Promoter Score) en de open vervolgvraag: “Waarom kiest u voor dit cijfer?
Veel onderzoeken hebben een combinatie van scoringsvragen en open teksten, tekstanalyse is een ideaal middel om de open teksten hiervan te analyseren.

Eenmalige tekstanalyse
Doorlopende tekstanalyse

doorlopende tekstanalyse

De doorlopende tekstanalyse ingebed in bedrijfsprocessen geeft de beste mogelijkheden om de tekstanalyse-tool te optimaliseren en de resultaten effectief in te zetten voor sturing en verbetering. Topics en categorieën kunnen steeds verder verfijnd worden. Het gevolg van acties kan gemeten worden en nieuwe ontwikkelingen kunnen gedetecteerd worden etc.

Feeddex Tekst-analyse is er in een enterprise-package voor organisaties die veel verschillende soorten open teksten met ieder hun specifieke taalgebruik wil analyseren.
Op de helpdesk wordt van alles vastgelegd, maar wat? Wat vindt de klant daarvan? Doorlopend teksten analyseren biedt inzicht in deze issues. Of is jouw bedrijf nieuwsgieriger naar wat er wordt gezegd op social media (twitter, reviews site, facebook, forums etc.)? Tekstanalyse maakt het mogelijk!