Tekstanalyse whitepaper

Download tekstanalyse whitepaper

Veel bedrijven ontvangen vaak enorme hoeveelheden tekst van hun klanten. Denk hierbij aan binnengekomen vragen, opmerkingen of klachten via de website of op social media. Deze hoeveelheden tekst zijn voor bedrijven zonder een webcare-team of klantenservice vaak niet te behappen. Tekstanalyse haalt dé relevante onderwerpen uit de teksten zodat je weet wat je klanten bezig[…]

Tekstanalyse

De mogelijkheden van Tekstanalyse

Tekstanalyse is het geautomatiseerd analyseren van grote hoeveelheden open tekst. Eenvoudige tekstanalyse levert als output de frequentie van onderwerpen. De Feeddex tekstanalyse oplossing “Tekstalyse” geeft ook het sentiment over de onderwerpen, dit houdt in in welke mate er positief of negatief geschreven wordt over het onderwerp. Taal is niet eenduidig, de kwaliteit van de tekstanalyse[…]

tekst

Artificial Intelligence en de (marketing)kansen van tekstanalyse

Soon we won’t program computers. We’ll train them like dogs 1 Dit is de headline van een artikel geschreven door Jason Tanz voor Wired in 2016. In dit artikel geeft hij treffend weer dat we bij een nieuwe technologische revolutie zijn beland. Artificial Intelligence (A.I.) is een van de meest veel belovende technologische ontwikkeling van[…]

Barack Obama

De visie van Ex-President Barack Obama op Artificial Intelligence

People get ready there is a train coming, you don’t need no luggage just get on board.  1 Bob Dylan zong het in de jaren zestig om de toen ophanden zijnde maatschappelijke veranderingen te verwoorden. De A.I. (Artificial Intelligence) trein is ook vertrokken en heeft koers gezet naar het beloofde land. Het enige wat we[…]