Tekstanalyse

De mogelijkheden van Tekstanalyse

Tekstanalyse is het geautomatiseerd analyseren van grote hoeveelheden open tekst. Eenvoudige tekstanalyse levert als output de frequentie van onderwerpen. De Feeddex tekstanalyse software geeft ook het sentiment over de onderwerpen, dit houdt in in welke mate er positief of negatief geschreven wordt over het onderwerp. Taal is niet eenduidig, de kwaliteit van de tekstanalyse wordt[…]